Indien nodig wordt u door kleine poli verwezen naar een preventieassistent of een mondhygiënist. U kunt ook zelf aangeven dat u het uw gebit gereinigd wilt hebben. Een preventieassistent richt zich op preventie van tandvleesproblemen, het verwijderen van tandsteen, het schoonmakenvan het gebit en geven u tevens uitleg over hoe u uw gebit zo lang mogelijk gezond en mooi kan houden.

U wordt naar de preventie assistent verwezen indien:
-uw gebit veel tandsteen, plaque en aanslag heeft en een gebitsreiniging nodig heeft;
-uw tandvlees ontstoken is en om deze reden bloedt, maar er nog weinig of geen botverlies rond de wortels van uw tanden of kiezen is opgetreden;

-voorlichting, in combinatie met uitleg over het gebruik van tandenborstels, stokers, floss, tongreinigers e.d. uw mondhygiëne kan verbeteren. Een goede instructie is voor zowel kinderen als volwassenen van belang;
-de behandelingen bij de mondhygiënist voltooid zijn en er alleen controles nodig zijn om een optimale conditie van het gebit en tandvlees te garanderen;
-u het zelf op prijs stelt om regelmatig aanslag en/of tandsteen te laten verwijderen om esthetische redenen.

Wanneer bij u de tandvleesziekte parodontitis wordt geconstateerd, zult u verwezen worden naar een mondhygiënist. Uw tandvlees is ontstoken en geïnfecteerd. De bacteriën die deze infectie veroorzaken tasten de vezels aan waarmee de tanden verankerd zijn in het kaakbot. De mondhygiënist zal de situatie van uw tandvlees uitgebreid in kaart brengen en deze met u bespreken. Aan de hand van dit onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld zodat u weet hoeveel afspraken u nodig heeft en wat de kosten zullen zijn.