Tijdens de periodieke controle wordt uw gebit grondig gecontroleerd. Aan de kleur van uw tanden en kiezen kan geconstateerd worden of een gaatje dreigt te ontstaan, of dat een al eerder hersteld gaatje toch groter is geworden onder de vulling. Is dat het geval, dan kan het nodig zijn om eerst een röntgenfoto te maken.

In geval van kronen en bruggen kijken we of alles goed aansluit. Wanneer tijdens de controle blijkt dat iets hersteld moet worden, kan een nieuwe afspraak gemaakt worden voor die behandeling.checkup

Voor grotere ingrepen (bijvoorbeeld het zetten van een kroon) moeten er meerdere afspraken worden gemaakt.  Verder wordt er bij de controle een screening uitgevoerd om de gezondheidstoestand van uw tandvlees te kunnen beoordelen.