Als er bij u tanden of kiezen ontbreken, en u wilt geen brug, dan kunt u kiezen voor een implantaat. Dit kan echter alleen wanneer er voldoende botweefsel aanwezig is, of wanneer er bot kan worden opgebouwd. Andere relatieve voorwaarden zijn dat u niet rookt en dat u geen tandvleesproblemen heeft.

In het bot wordt een gaatje geboord, waar een schroef van titanium in wordt geplaatst. In het algemeen wordt titanium niet afgestoten en is het een materiaal dat zich goed in de kaak vastzet. Deze procedure wordt niet door Kleine Poli uitgevoerd, maar door een specialist, dat kan zijn de implantoloog, kaakchirurg of parodontoloog.

Kleine Poli kan echter wel de opbouw voor u maken, dat is namelijk de tand of kies die op het implantaat wordt geschroefd, zodra dat na een aantal maanden goed in de kaak is vergroeid. Zowel voor het implanteren als voor het maken en plaatsen van de tand of kies, moet u een aantal malen terugkomen.opbouw

Wanneer het om een in het oog lopend ontbrekende tand of kies gaat, kan de tandarts besluiten een noodvoorziening te maken ter overbrugging van de genezingsperiode. Een implantaat betekent dus niet dat u langere tijd met een gat in uw gebit hoeft rond te lopen.