Een prothese is een kunstgebit gemaakt van kunststof voor cliënten die geen of te weinig tanden hebben om mee te kunnen functioneren.  Er zijn diverse mogelijkheden als het gaat om een kunstgebit. We hebben de partiële prothese, volledige prothese, overkappingprothese en de frame prothese volledige prothese, dit is een prothese bij de volledig tandeloze cliënt.

Dit kan in onderkaak en/of bovenkaak zijn partiële prothese, dit is een prothese bij de cliënt die gedeeltelijk tandeloos is en toch meer kauwvermogen en/of stabiliteit wenst. In dit geval is het uiteraard niet nodig om de rest van de tanden en of kiezen te verwijderen om een volledig kunstgebit te maken, maar kan naast de overige tanden of kiezen een prothese worden gemaakt.

Voor extra stevigheid kan eventueel een metalen anker arm worden vervaardigd dat enige houvast creëert aan de bestaande tanden of kiezen overkappingprothese, dit is een prothese gemaakt op tanden die zijn afgesleten en dienen als pijler onder de prothese. Dit is gunstig voor de belasting en houvast van de prothese. De tandeloze kaak resorbeert sneller dan de niet tandeloze kaak. In geval er nog een pijler onder de prothese is gaat het bot minder snel slijten m.a.g. een betere houvast voor de prothese.gebit

Frame prothese, dit is een prothese gemaakt van gegoten metaal dat zich verankerd middels metalen ankerarmen aan de overige tanden en kiezen. Een frame prothese kan alleen vervaardigd worden in een gebit waar er nog tanden en/of kiezen zijn.