Wanneer er een gaatje is ontstaan, of een oude vulling is gaan ‘lekken’, waardoor het gaatje eronder groter is geworden, zullen wij dit slechte deel weghalen en vullen met tandkleurig composiet. Dit is kunststof materiaal verkrijgbaar in vele kleuren.vullingen

Het voordeel van composiet ten opzichte van amalgaam, overigens een uitstekend en zeer sterk vulmateriaal, is dat er minder goed tandweefsel hoeft te worden weggeboord. Bovendien wordt het composiet verlijmd met het bestaande tandmateriaal, waardoor dat wordt versterkt. Uiteraard kan ook gesteld worden dat composiet mooier is dan amalgaam.